دوره جامع مشاورشو

مخصوص کنکوری های 1401
تومان 3499000
تومان 2624000
 • ۵۰ جلسه کلاس مشاوره ای
 • پیگیری روزانه با مشاور رتبه برتر
 • تماس هفتگی با مشاور رتبه برتر
 • برنامه شخصی و دقیق
 • آزهمون هفتگی
 • تحلیل هفتگی آزمون با نظارت مشاور رتبه برتر

دوره جامع مشاورشو

مخصوص کنکوری های 1402
تومان 2999000
تومان 2249000
 • ۵۰ جلسه کلاس مشاوره ای
 • پیگیری روزانه با مشاور رتبه برتر
 • تماس هفتگی با مشاور رتبه برتر
 • برنامه شخصی و دقیق
 • آزهمون هفتگی
 • تحلیل هفتگی آزمون با نظارت مشاور رتبه برتر
در حال اعتبار سنجی لطفا منتظر بمانید ...