توی تابستون چقدر درس بخونیم؟

توی تابستون چقدر درس بخونیم؟

توی تابستون چقدر درس بخونیم؟ توی تابستون چند ساعت در روز بخونم؟ اصلا باید تابستون خوند یا فقط استراحت کرد و حالا اگه حسش اومد یکم خوند؟ 🏞 به طور کلی نمیشه به این سادگی برای همه یه نسخه پیچید💉 و اینکه نباید سعی کنیم حتما برای خودمون چارچوب تعیین کنیم.😉 و تعیین ساعت مطالعه […]