خواب در دوران مدرسه و کنکور

خواب در دوران مدرسه و کنکور

خواب در دوران مدرسه و کنکور از همون روز های شروع مدرسه هامون یکی از چالش های اساسی برای هممون بوده. شب زود خوابیدن سخت و صبح زود بیدار شدن سخت تر بوده.اما زمانی که وارد عرصه کنکور میشیم خواب و نظم اون اهمیت بیشتری پیدا میکنه.یکی از بزرگترین اشتباهات شما بچه های کنکوری تا […]